Over Blij Sensitief

Blij Sensitief staat voor "blijheid" en "sensitiviteit".

Ten eerste ben ik een sensitieve coach, met een goed luisterend oor en met oprechte interesse en respect voor ieders eigenheid. Mijn hoogsensitiviteit en sterke intuïtie komen goed van pas tijdens de begeleiding en het maakt mij enorm blij om dit werk te mogen doen!

Verder staat "blij sensitief" ook voor de omslag die hoogsensitieve kinderen en volwassenen kunnen maken wanneer zij meer inzicht krijgen in hun hoogsensitieve kenmerken en leren om deze als kwaliteiten te zien en te gebruiken zodat zij weer in hun kracht komen staan.

De kracht van Blij Sensitief is het aanbieden van hulp en ondersteuning op verschillende niveaus. Zo worden er werkvormen en technieken ingezet om kinderen tot een inzicht te laten komen of vaardigheden aan te leren, maar kan desgewenst ook gewerkt worden aan technieken om de aura en chakra's in balans te krijgen en te houden en kan het kind ondersteund worden met behulp van een passende bloesemremedie. 

Bij (HSP) coaching voor volwassenen gebruik ik mijn eigen hoogsensitiviteit, intuïtie en alles wat ik in de loop der tijd zelf heb mogen leren en ervaren om de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden. Ik maak daarbij vooral gebruik van technieken uit de Innerlijk Kind Therapie, Systemisch Coachen, Acceptatie en Commitment Therapie, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en Energetische Therapie.

Over mijzelf

Ik ben Rona Snelders en woon samen met mijn man en twee kinderen in Bladel.

Zolang ik weet heb ik anderen en hun emoties altijd al goed aangevoeld en kon ik mij heel goed in anderen verplaatsen. Ook voelde ik goed aan wat er van mij verwacht werd en mijzelf aanpassen (en wegcijferen) werd een soort tweede natuur. Ik wilde het vooral altijd erg goed doen voor anderen en was erg gericht op het bewaren van de harmonie. 

De uitdagingen waar ik (vooral toen ik wat ouder was) mee te maken kreeg, waren het aanvoelen en aangeven van mijn grenzen en het omgaan met de grote hoeveelheid prikkels die bij mij binnenkwamen. Later werd mij duidelijk dat ik hoogsensitief ben en vielen vele dingen op hun plaats. 

Vanuit een enorme interesse en omdat ik er zoveel voldoening uithaal om steeds nieuwe dingen te leren en mezelf te ontwikkelen, ben ik zo'n 17 jaar geleden begonnen met cursussen en opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik heb twee volledige coachopleidingen afgerond (waarvan één specifieke kindercoachopleiding), een opleiding energetisch therapeut en verder nog aanvullende cursussen en workshops zoals praktische en klinische psychologie, Ideomotoriek (werken met de biotensor), innerlijk kind werk, EMDR, systemisch werken met kinderen en prikkelstormcoach (voor prikkelgevoelige / hoogsensitieve kinderen). Verder heb ik de PABO afgerond en bij mijn werk als leerkracht ervaren dat veel kinderen op school last (kunnen) hebben van de vele prikkels die zij te verwerken krijgen. Om deze kinderen in mijn praktijk te kunnen begeleiden en van betekenis te kunnen zijn, maakt mij enorm blij en dankbaar. 

Visie

Blij Sensitief werkt vanuit een holistische visie, dat wil zeggen dat het kind / de jongere of volwassene in zijn totaliteit moet worden gezien. Om de juiste begeleiding te kunnen bieden, is het van belang om de werkelijke oorzaak van een klacht of probleem te achterhalen of de juiste betekenis achter gedrag te vinden. Er zal dan ook gekeken worden naar de samenhang tussen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

In samenspraak kan het coachtraject van uzelf of uw kind dan ook gecombineerd worden met een energetische healing en ondersteunende middelen zoals het inzetten van bloesemremedies.

Energetische healing

Bij een energetische healing wordt gewerkt aan het in evenwicht brengen van de aura en de chakra's.

De aura is een energieveld dat alle levende wezens omringt. De aura van een mens bestaat uit zeven lagen en bevat specifieke kleuren. Door allerlei oorzaken kan de aura beschadigd raken waardoor je kwetsbaarder wordt voor negatieve invloeden en ziektes. De aura staat in verbinding met de chakra's en transporteert er positieve energie en kleuren naartoe. 

De chakra's zijn energiecentra in ons lichaam die op specifieke plaatsen de organen, de cellen en ons psychische welbevinden verzorgen. Storingen in de werking van de chakra's hebben dan ook een negatief effect op ons lichamelijk, emotioneel of psychisch welbevinden.