Faalangstreductietraining

Wat is faalangst en voor wie is deze training geschikt?

Faalangst is de angst of spanning die hoort bij het leveren van een prestatie of het volbrengen van een taak. Deze angst kan cognitief, sociaal of motorisch van aard zijn. Bij cognitieve faalangst gaat het bijvoorbeeld om angst bij het houden van een spreekbeurt of het maken van een toets. Sociale faalangst gaat om angst die je kunt hebben bij sociale taken zoals iemand aanspreken of iets zeggen in het openbaar en motorische faalangst gaat om angst om een beweging of handeling niet goed uit te voeren.

Faalangst bij kinderen komt veel voor. Elk kind is wel eens zenuwachtig als het een prestatie moet leveren, maar bij faalangst is de angst zo groot dat het een kind echt in de weg zit. Een kind kan zelfs zoveel spanning ervaren dat het tot stress of andere negatieve gevolgen leidt, zoals gevoelens van minderwaardigheid, negatieve gedachten over zichzelf of het vermijden van situaties. Ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slapeloosheid zijn heel gebruikelijk. Het volgen van een training om de faalangst onder controle te krijgen, biedt dan uitkomst.

De training is geschikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van +/- 7 t/m 14 jaar en er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd door de kinderen te groeperen naar leeftijd. 

De faalangstreductietraining is in aangepaste vorm ook individueel te volgen.

De opbouw van de training

In de faalangstreductietraining leren de kinderen verschillende technieken om de faalangst onder controle te krijgen. Een groepstraining (maximaal 6 kinderen) ziet er als volgt uit:

 • Intake (individueel per kind met ouders) 
 • Informatieve ouderbijeenkomst (wat gaan we doen in de training?)
 • Indien mogelijk (telefonisch) gesprek met de leerkracht 
 • 4 groepsbijeenkomsten voor de kinderen (elke week 1)
 • Tussentijds evaluatiegesprek (individueel per kind met ouders)
 • 3 groepsbijeenkomsten voor de kinderen (elke week 1)
 • 1 terugkom-bijeenkomst voor de kinderen na +/- 6 weken
 • Individueel eindgesprek met ouders

De bijeenkomsten voor de kinderen duren steeds één uur en elk kind krijgt in deze training een eigen werkmapje, met daarin informatie, opdrachten e.d.

Wilt u uw kind opgeven voor deze training of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op.

 

Sociale Vaardigheidstraining

Wat zijn sociale vaardigheden en voor wie is deze training geschikt?

Idealiter leert een kind gaandeweg in zijn leven allerlei sociale vaardigheden ontwikkelen. Het fijnst voor het kind zelf is dat het de volgende vaardigheden bezit:

 • Voor zichzelf (en anderen) kunnen opkomen
 • Kunnen samenwerken
 • Betrouwbaar zijn en anderen vertrouwen
 • Met de emoties en gevoelens van zichzelf en anderen kunnen omgaan
 • Zelf beslissingen kunnen en durven nemen
 • Vriendschappen kunnen aangaan en onderhouden
 • Zelfbeheersing hebben
 • Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben
 • Alleen én met anderen kunnen spelen

Door verschillende factoren kan het echter zijn dat een kind zich op sociaal-emotioneel vlak niet goed kan ontwikkelen. Wanneer dit het geval is, kan een kind in een negatieve spiraal terecht komen. Sommige kinderen trekken zich terug en maken weinig tot geen contact. Andere kinderen gaan zich overdreven stoer of clownesk gedragen.

Het kind is er dan bij gebaat om in een groepstraining samen met andere kinderen extra hulp te krijgen om bovenstaande vaardigheden te ontwikkelen. Ook voor ouders is het vaak fijn om te weten hoe zij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

De training is geschikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van +/- 7 t/m 12 jaar en er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd door de kinderen te groeperen naar leeftijd.

De opbouw van de training

In de sociale vaardigheidstraining leren de kinderen o.a. hoe je vrienden maakt, samenwerkt, nee zegt en ontvangt, complimenten geeft en ontvangt en over gevoelens en pesten. De groepstraining (max. 6 kinderen) ziet er als volgt uit:

 • Intake (individueel per kind met ouders)
 • Informatieve ouderbijeenkomst (wat gaan we doen in de training?)
 • Indien mogelijk (telefonisch) gesprek met de leerkracht
 • 4 groepsbijeenkomsten voor de kinderen (elke week 1)
 • Tussentijds evaluatiegesprek (individueel per kind met ouders)
 • 4 groepsbijeenkomsten voor de kinderen (elke week 1)
 • 1 terugkom-bijeenkomst voor de kinderen na +/- 6 weken
 • Individueel eindgesprek met ouders

De bijeenkomsten voor de kinderen duren steeds één uur en elk kind krijgt in deze training een eigen werkmapje, met daarin informatie, opdrachten e.d. en na afloop van de training nog een extra werkmapje om thuis mee aan de slag te gaan.

Wilt u uw kind opgeven voor deze training of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op.