Faalangstreductietraining

Wat is faalangst?

We spreken van faalangst als het gaat om angst die hoort bij een prestatie of het volbrengen van een taak. Zo heb je prestaties die liggen op het gebied van het leren (het houden van een spreekbeurt, het maken van een proefwerk). Dit noemen we cognitieve faalangst. En zo heb je ook de angst die je kunt hebben bij zogenaamde sociale taken (iets zeggen in het openbaar, iemand aanspreken). Dit noemen we sociale faalangst. Als laatste heb je angst die je hebt als je een prestatie moet leveren met je lijf. Dit noemen we motorische faalangst. 

Even voor de duidelijkheid: het is normaal dat je bij bepaalde moeilijke situaties een lichamelijke spanning voelt. Een beetje gezonde spanning zorgt er zelfs voor dat je een betere prestatie kunt leveren. Het kan echter zijn dat een kind of jongere zoveel spanning ervaart, dat het tot stress of andere negatieve gevolgen leidt (negatieve gedachten over zichzelf, gevoelens van minderwaardigheid, overspannenheid, vermijden van situaties). Het volgen van een training om de faalangst onder controle te krijgen, biedt dan uitkomst. 

De training

In de faalangstreductietraining leert het kind verschillende technieken om de faalangst onder controle te krijgen. Een groepstraining (4 tot maximaal 6 kinderen) ziet er als volgt uit:

  • Intake (individueel per kind met ouders) 
  • Uitleg over de training (ouderavond)
  • Eventueel (telefonisch) gesprek met de leerkracht
  • 4 groepsbijeenkomsten van 1 uur 
  • Tussentijds evaluatiegesprek (individueel per kind met ouders)
  • 3 groepsbijeenkomsten van 1 uur
  • Eindgesprek 
  • 1 terugkom-bijeenkomst met de groep na ongeveer 10 weken

Elk kind krijgt in deze training een eigen werkmapje, met daarin informatie, opdrachten e.d.

De training is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf +/- 7 jaar tot en met 16 jaar en er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd door de kinderen te groeperen naar leeftijd. Ook kan deze training individueel gevolgd worden.

Wilt u uw kind opgeven voor deze training of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op. De faalangstreductietraining in groepsverband gaat weer van start in de week van 27 maart. De precieze dag en tijdstip zal in overleg met de deelnemers gekozen worden.