Prikkelstorm coaching

Sommige kinderen kunnen moeite hebben met het verwerken van prikkels en kunnen daardoor overprikkeld raken. Overprikkeling kan zich uiten op lichamelijk vlak, maar ook door het laten zien van bepaald gedrag. 

Denk bij lichamelijke klachten bij het kind bijvoorbeeld aan hoofdpijn, buikpijn of een "vol hoofd". Het kan ook zijn dat het kind moeite heeft met eten of slapen.

Denk bij het laten zien van bepaald gedrag aan uitingen als:

  • druk of juist teruggetrokken
  • angstig zijn
  • snel of hevig boos zijn (ook schoppen, slaan of met spullen gooien)
  • huilbuien
  • prikkelbaar of driftig
  • afwezig of dromerig

Voor deze hooggevoelige of prikkelgevoelige kinderen kan coaching met de prikkelstorm coachingskaarten worden ingezet. Met behulp van de prikkelstorm coaching krijgt het kind inzicht in de eigen prikkelgevoeligheid. Het leert welke prikkels er zijn en van welke prikkels last wordt ondervonden. Ook leert het kind wat er gebeurt bij overprikkeling en wat het kind kan doen om overprikkeling zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bij prikkelstormcoaching krijgt het kind altijd een prikkelstormverslag mee naar huis, waardoor u als ouders ook meer inzicht krijgt in de prikkelgevoeligheid van uw kind. Aan dit verslag zijn geen extra kosten verbonden.

Afhankelijk van de behoefte van het kind, worden naast het gebruik van de prikkelstorm coachingskaarten ook andere werkvormen en technieken ingezet.