Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit (ook wel hooggevoeligheid genoemd) is geen aandoening, maar een persoonskenmerk of eigenschap. Hoogsensitieve mensen zijn uiteraard allemaal verschillend, maar één ding hebben zij allemaal met elkaar gemeen: zij zijn gevoeliger voor prikkels én zij verwerken deze prikkels intenser (diepgaander) dan andere mensen.

We onderscheiden hierbij de prikkels die van buiten komen (de externe prikkels die via de zintuigen binnenkomen zoals bijvoorbeeld harde geluiden of fel licht) en de interne prikkels (op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, zoals bijvoorbeeld gevoelens van angst, verdriet of honger).

Hooggevoelige kinderen

Hooggevoelige kinderen hebben een hooggevoelig zenuwstelsel en zijn daardoor veel gevoeliger voor allerlei prikkels. Deze kinderen hebben ook moeite om alle prikkels te verwerken en hebben daar vaak veel tijd voor nodig.

Hooggevoelige kinderen raken eerder overprikkeld dan andere kinderen en deze overprikkeling kan zich op verschillende manieren uiten. Het kind raakt dan in een soort overlevingstoestand en kan zelf niet meer kiezen hoe het reageert. Sommige (meer extraverte) kinderen reageren vaker door op zo'n moment al hun gevoelens te uiten (woede-aanvallen, huilbuien). Andere (meer introverte) kinderen reageren vaker door zich als het ware af te sluiten voor nieuwe prikkels (in zichzelf terugtrekken, apathisch). Voor deze groep kinderen is het dan ook van belang om overprikkeling zoveel mogelijk te voorkomen. 

Door hun hooggevoeligheid ervaren deze kinderen vaker problemen op één of meerdere levensgebieden (bijvoorbeeld lage eigenwaarde, faalangst, problemen met slapen of eten enz.)

Hooggevoelige volwassenen

De kenmerken van hooggevoeligheid zijn in essentie hetzelfde voor kinderen als voor volwassenen: gevoeliger zijn voor prikkels en het diepgaander verwerken van die prikkels. Hoogsensitieve mensen hebben veel talenten, maar kunnen in hun leven vastlopen doordat deze talenten niet erkend of gewaardeerd worden door de omgeving. Klachten die hoogsensitieve mensen door hun gevoeligheid kunnen ontwikkelen zijn o.a.:

  • veel piekeren (doordat informatie steeds opnieuw overdacht wordt)
  • zich niet begrepen voelen (doordat zij situaties anders ervaren en informatie anders verwerken)
  • overdreven perfectionistisch zijn (door hun kritische zelfreflectie)
  • ervaren van stress en burn out (negatieve situaties of stressoren hebben een grotere impact)
  • niet goed voelen en aangeven van eigen grenzen (doordat zij o.a. zo afgestemd zijn op de gevoelens van anderen en zichzelf ondergeschikt kunnen maken)

Eén van de eerste doelen in de begeleiding van hoogsensitieve volwassenen is dan ook vaak om meer inzicht te krijgen in hun hoogsensitieve kenmerken en wat als belastend wordt ervaren. Wanneer daar meer inzicht in verkregen is, bekijken we wat u zou willen bereiken met het coachtraject en welke vervolgstappen daarvoor nodig zijn. Met veel aandacht voor u als mens en met begeleiding vanuit het hart biedt Blij Sensitief ondersteuning in uw proces. 

Expertise van Blij Sensitief

De expertise van Blij Sensitief coaching ligt op het gebied van hooggevoeligheid. 

Door specifieke opleiding, eigen ervaring en zelfstudie op dit gebied heb ik veel kennis opgebouwd en kan ik helpen om meer inzicht te krijgen in de hooggevoeligheid van u of uw kind. 

Voor kinderen maak ik gebruik van de prikkelstorm coachingskaarten. Hiermee krijgt het kind inzicht in de prikkelgevoeligheid: van welke prikkels last wordt ondervonden, wat er gebeurt bij overprikkeling en welke hulpbronnen rust voor het kind kunnen brengen. 

Daarnaast worden extra tools en coachingstechnieken ingezet, afhankelijk van de behoefte van het kind. 

Voor volwassenen gebruik ik mijn eigen hoogsensitiviteit, intuïtie en alles wat ik in de loop der tijd zelf heb mogen leren en ervaren om de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden. Ik maak daarbij vooral gebruik van technieken uit de Innerlijk Kind therapie, Systemisch Coachen, Acceptatie en Commitment Therapie, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR  en Energetische Therapie.