Kindercoaching

Tijdens een individueel, kortdurend traject wordt samen met het kind toegewerkt naar het zelf leren aanpakken van lastige situaties. Het kind leert zelf doelen te stellen en stappen te zetten om dit doel te realiseren. Er wordt gewerkt met diverse creatieve werkvormen, spel en andere technieken waardoor het kind inzicht krijgt in de lastige situaties en bewust wordt van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden die het kan inzetten om deze situaties aan te pakken en op te lossen. 

Het coachen van jongeren verloopt in principe op dezelfde manier, maar de werkvormen en technieken worden afgestemd op de leeftijd van de jongere.

Werkwijze kindercoaching tot 12 jaar

  • Aanmelding: U als ouders / verzorgers kunt uw kind aanmelden voor een coachtraject. Dit kan per mail en bij voorkeur telefonisch.
  • Kennismaking (max. 30 min.): Na aanmelding maken we een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Dit gesprek is oriënterend van aard waarbij in het kort de hulpvraag wordt besproken en wordt besloten of het coachingstraject zal worden opgestart. Ook kunt u tijdens dit gesprek vragen stellen als iets nog onduidelijk is.
  • Coaching (+/- 60 min. per sessie): Vervolgens vinden er een aantal sessies plaats met het kind. Tijdens de eerste sessie gaan we onderzoeken wat het kind als lastig ervaart en benoemen we een haalbaar doel waar we aan gaan werken. Hierbij is het belangrijk dat het kind zelf (soms met een beetje hulp) het doel bepaalt, zodat het zelf de regie behoudt. Verder staat in de eerste sessies het opbouwen van een vertrouwensband centraal. Ook worden er al technieken en werkvormen ingezet om aan het doel te werken. Tijdens de vervolgsessies werken we gericht aan het behalen van het doel met het kind. 
  • Tussentijdse evaluatie : Aan het begin of einde van de sessies evalueren we, afhankelijk van de behoefte, steeds hoe het gaat met het kind en wat het kind al heeft bereikt. 
  • Eindevaluatie (+/- 60 min.): Aan het eind van het traject volgt een afsluitende evaluatie, met concrete tips en handvatten. 
  • Indicatie duur traject:  Een gemiddeld coachtraject telt, afhankelijk van de hulpvraag, vier tot zes sessies en één eindevaluatie.

Werkwijze coaching kinderen en jongeren vanaf 12 jaar

Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar kunnen ook aangemeld worden voor een coachtraject. Om de grenzen en de privacy van deze kinderen te bewaken, wordt er echter op een andere manier omgegaan met de evaluatiegesprekken.

Voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt in overleg met het kind besloten hoe de evaluatie met de ouders zal plaatsvinden. De voorkeur heeft hierin dat het kind zelf aan de ouders vertelt wat het kwijt wil over het coachingsproces.

Jongeren vanaf 16 jaar zijn volgens het gezondheidsrecht meerderjarig, waardoor alleen met uitdrukkelijke toestemming van de jongere iets met de ouders gedeeld zal worden over het coachingsproces.